About us

Manuli Ekobal Sp. z o.o.

Headquarter: 55-040 Bielany Wrocławskie, Poland, ul. Logistyczna 1 tel: +48 71 3467900 fax: +48 71 3467920, +48 71 3416266 email: jaroslaw.kuder@manuliekobal.pl, www.manuliekobal.pl
NIP: 527-23-49-015, REGON: 017334512, KRS: 0000021830, Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna,
VI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1.550.000,00 PLN w całości wpłacony


Przedstawiciele Regionalni Manuli Ekobal Sp. z o.o.

Click on the voivodeship on the map to change

Voivodeship: podlaskie (Białystok)

Voivodeship: warmińsko-mazurskie (Olsztyn)

Voivodeship: łódzkie (Łódź)

Voivodeship: wielkopolskie (Poznań)

Voivodeship: pomorskie (Gdańsk)

Voivodeship: kujawsko-pomorskie (Toruń)

Voivodeship: świętokrzyskie (Kielce)

Voivodeship: podkarpackie (Rzeszów)

Voivodeship: lubelskie (Lublin)

Voivodeship: opolskie (Opole)

Voivodeship: śląskie (Katowice)

Voivodeship: zachodniopomorskie (Szczecin)

Technical Department

Paweł Tacik Technical Department Director
Andrzej Szymański Technical Department Coordinator

Managers

Jarosław Kuder Technical Director, Managing
Monika Ciarka Product Manager : Machines
Magdalena Jaromin Product Manager : Stretch Foil,PE, POF, Protect Foils, Granules
Jacek Dudlej Product Manager : Stretch Foil,Adhesive and Strapping Tapes
Patryk Mazur Export Manager, Agriculture Field Manager