Products

Manunet

Manunet

• Folie stretch z otworami umożliwiającymi wentylację ładunku,

• Zastosowanie folii Manunet zapobiega zamakaniu i niszczeniu ładunku spowodowanego kondensacją,

• Występuje w wersji ręcznej oraz maszynowej standard i power o rozciągu do 300 %.