Rekrutacja

W związku z rozwojem Firmy poszukujemy kandydatów na poniższe stanowiska:

1. KEY ACCOUNT MANAGER/
MENEDŻER DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW
Praca mobilna na terenie Polski oraz okresowo w krajach sąsiednich

 

Zakres obowiązków:
– kontakty z międzynarodowymi centrami zakupowymi kluczowych klientów,
– współpraca w międzynarodowych przetargach oraz kontraktach,
– realizacja sprzedaży w podległym regionie,
– rozwój rynku poprzez aktywną współpracę i pozyskiwanie klientów,
– nawiązywanie i utrzymywanie stałych relacji handlowych z klientami,
– identyfikacja i kreowanie potrzeb klienta (aktywne doradztwo techniczne),
– współpraca z klientami B2B (firmy produkcyjne i dystrybucyjne),
– realizacja polityki handlowej firmy w regionie
– częste wyjazdy służbowe na terenie Polski oraz krajów sąsiednich.

 

Wymagane kwalifikacje:
– kilka lat doświadczenia w sprzedaży folii stretch maszynowej oraz kilka lat pracy w firmie dystrybucyjnej (dopuszczalni kandydaci niezwiązani z branżą folii stretch ale mający doświadczenie w dystrybucji tych produktów),
– znajomość technik sprzedaży i negocjacji,
– otwartość na naukę nowych zagadnień technicznych i technologicznych,
– umiejętności analityczne, w tym złożonych procesów technologicznych,
– znajomość j. angielskiego (warunek konieczny), mile widziana znajomość j. niemieckiego
– umiejętność pracy w systemie home office,
– samodzielność w działaniu, gotowość na nowe wyzwania
– prawo jazdy kategorii B.

 

2. Menedżer Regionalny – branża rolnicza AGRI, teren cała Polska

 

Zakres obowiązków:

– Koordynacja i realizacja sprzedaży własnej oraz zespołu,
– Negocjacje z dostawcami,
– Kształtowanie polityki cenowej firmy w dziale agri
– Poszukiwanie i rozwój nowych produktów
– Rozwój rynku poprzez aktywną współpracę i pozyskiwanie nowych klientów/dostawców,
– Nawiązywanie i utrzymywanie stałych relacji handlowych,
– Identyfikacja i kreowanie potrzeb klienta (aktywne doradztwo),
– Współpraca z klientami (hurtownie, sklepy rolnicze, spółdzielnie mleczarskie),
– Realizacja polityki handlowej firmy
– Kształtowanie i dbanie o dobry wizerunek firmy
– Udział i organizacja stoisk na wystawach/targach rolniczych

 

Wymagane kwalifikacje:

– Kilka lat doświadczenia w sprzedaży w branży rolniczej, najlepiej do sklepów i hurtowni rolniczych, spółdzielni mleczarskich
– Znajomość j.angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie negocjacji zakupowych
– Znajomość produktów dla branży rolniczej: folie, sznurki, siatki rolnicze,
– Znajomość technik sprzedaży i negocjacji,
– Otwartość na naukę nowych zagadnień technologicznych,
– Umiejętność pracy w systemie home office,
– Samodzielność w działaniu, gotowość na nowe wyzwania
– Prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

– Atrakcyjny system wynagradzania
– Rozwój zawodowy
– Ciekawą pracę w stabilnym, pełnym pasji zespole
– Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy
– Możliwość skorzystania z dodatkowych benefitów

 

 

3. Przedstawiciel Regionalny ds. sprzedaży materiałów opakowaniowych i urządzeń pakujących na teren województw: zachodnio-pomorskie i pomorskie, wielkopolskie, śląskie

Zakres obowiązków:
– koordynacja i realizacja sprzedaży w podległym regionie,
– rozwój rynku poprzez aktywną współpracę i pozyskiwanie klientów,
– nawiązywanie i utrzymywanie stałych relacji handlowych z klientami,
– identyfikacja i kreowanie potrzeb klienta (aktywne doradztwo techniczne),
– współpraca z klientami B2B (firmy produkcyjne i dystrybucyjne),
– realizacja polityki handlowej firmy w regionie.

 

Wymagane kwalifikacje:
– kilka lat doświadczenia w sprzedaży folii stretch maszynowej oraz kilka lat pracy w firmie dystrybucyjnej (dopuszczalni kandydaci niezwiązani z branżą folii stretch ale mający doświadczenie w dystrybucji tych produktów),
– znajomość technik sprzedaży i negocjacji,
– otwartość na naukę nowych zagadnień technicznych i technologicznych,
– umiejętności analityczne, w tym złożonych procesów technologicznych,
– umiejętność pracy w systemie home office,
– samodzielność w działaniu, gotowość na nowe wyzwania.

 

 

4. Inżynier serwisu – Technik serwisu na północną Polskę

Zakres obowiązków:

– przeprowadzanie przeglądów oraz napraw urządzeń i maszyn pakujących,
– diagnostyka oraz usuwanie bieżących usterek,
– instalacja i konfiguracja urządzeń,
– doradztwo techniczne,
– praca z dokumentacją techniczną, w tym aktualizacja dokumentacji technicznej,
– sporządzanie dokumentacji naprawczej i kosztorysów.

 

Wymagane kwalifikacje:

– minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe przy serwisowaniu urządzeń technicznych (uruchomienia, naprawy, przeglądy),
– znajomość zagadnień z zakresu mechaniki, elektryki, pneumatyki,
– znajomość środowiska Simatic, programów Step7,Tia Portal,
– umiejętność czytania dokumentacji technicznej, schematów elektrycznych i pneumatycznych,
– umiejętność diagnozy i naprawy występujących problemów technicznych,
– obsługa elektronarzędzi,
– uprawnienia SEP E1,
– mile widziana znajomość języka angielskiego,
– prawo jazdy kat. B, gotowość do częstych wyjazdów służbowych.

 

 

5. Menedżer Produktu – Materiały i Maszyny opakowaniowe

 

Zakres obowiązków:

– gromadzenie i analiza danych o potencjałach rynkowych,
– formułowanie wniosków i rekomendacji dla nowych i obecnych w ofercie produktów,
– współtworzenie strategii wdrożenia nowych produktów,
– współpraca z siecią handlową Pracodawcy.

 

Wymagane kwalifikacje:

– wiedza marketingowa i handlowa,
– praktyczna znajomość branży opakowań,
– umiejętność zarządzania portfelem produktowym – strategia krótko i długo terminowa,
– znajomość zasad gospodarki magazynowej,
– umiejętność analizy i organizowania procesu logistycznego,
– znajomość języka angielskiego.

 

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy lub współpracy, prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres email: rekrutacja@manuliekobal.pl

 

Dla dopełnienia obowiązków, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, prosimy o obowiązkowe zamieszczenie poniższej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w treści złożonych dokumentów aplikacyjnych.  Jednocześnie informujemy, iż dokumenty aplikacyjne bez poniżej zgodny nie będą mogły być włączone do postępowania rekrutacji pracowników przez naszą Spółkę; będą musiały zostać zniszczone, bez zapoznania się z ich treścią:

 

„Działając jako osoba ubiegająca się o zatrudnienie, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, niezbędnych do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacji pracowników przez Manuli Ekobal Sp. z o. o. z siedzibą na ulicy Rakietowej 50, 54-615 Wrocław, Polska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000021830, NIP: 5272349015, REGON: 017334512, BDO: 000057152, z kapitałem zakładowym w kwocie: 1.550.000,00 PLN (zwaną dalej „Manuli Ekobal”):

– zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, oraz lit. c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

– w zakresie zgodnym z przepisami art.  221, art. 221a, oraz art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141, z późniejszymi zmianami).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, ujawnionych w złożonych dokumentach aplikacyjnych, w celu prowadzenia przez Manuli Ekobal przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią Informacji Administratora dotyczącą przetwarzania danych osobowych w zakresie Rekrutacji, która znajduje się w zakładce RODO.