O nas

Folie stretch biopochodne i biodegradowalne: czy jest jakaś różnica?

1 sierpnia 2023

Wyjaśnienie w linku, na przykładzie folii Manunature®.


 

Omawiając biotworzywa opakowaniowe, terminy biopochodne (z ang. bio-based) i biodegradowalne (z ang. biodegradable) są często używane jako synonimy.

 

Jest to oczywisty błąd.

 

Przeanalizujmy obydwa terminy poprzez pryzmat następujących kryteriów:

– pochodzenie surowca użytego do produkcji danego rodzaju folii,

– możliwość recyclingu danego rodzaju folii.

 

Spójrzmy najpierw na pochodzenie surowca użytego do produkcji danej folii.

 

Tworzywa sztuczne biopochodne (bio-based) są częściowo lub w całości produkowane z naturalnych zasobów odnawialnych.

 

W przypadku folii stretch Manunature® BB, którą posiadamy w ofercie,

aż 50% składu folii pochodzi z żywicy bio-LLDPE, pozyskanej jako produkt uboczny procesów w przemyśle drzewnym!

 

A co z biodegradacją?

Opakowanie foliowe jest biodegradowalne, gdy:

– po przedostaniu się folii do środowiska naturalnego, pod wpływem czynników takich jak promieniowanie UV, temperatura, czy wilgotność folia traci swoją integralność, a jej pozostałości są trawione przez naturalnie występujące mikroorganizmy. Jedyne co pozostaje w środowisku po takiej folii to dwutlenek węgla, woda i biomasa,

– biodegradowalność nie zależy od źródła surowca, ale od ostatecznej struktury chemicznej gotowej folii,

– tworzywa sztuczne, które nie są oparte na materiałach biopochodnych, a na materiałach z zasobów kopalnych, mogą nadal ulegać biodegradacji.

– jednak nawet materiały produkowane z zasobów odnawialnych niekoniecznie muszą ulegać biodegradacji.

– przykładem folii podlegającej w 100 % biodegradacji jest oferowana przez Manuli Ekobal Sp. z o.o. folia Manunature® BD.

 

W Manuli Ekobal Sp. z o.o. łączymy funkcjonalność folii stretch i jej właściwości do zapewnienia bezpieczeństwa ładunku na palecie ze świadomością ekologiczną.

 

Wystarczy spojrzeć na niektóre z naszych produktów, takich jak wspomniane wyżej Manunature® BB i Manunature® BD, które w pełni nadają się do recyklingu, a w tym drugim przypadku nawet do biodegradacji.

 

Zachęcamy do kontaktu, jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej.

 

Nasi specjaliści udzielą wszelkich niezbędnych informacji.