O nas

Jak prawidłowo zabezpieczyć ładunek na palecie przy użyciu folii stretch maszynowej?

14 czerwca 2023

Szanowni Klienci, zapraszamy do lektury, jak możemy Wam w tym pomóc.


Jak prawidłowo zabezpieczyć ładunek na palecie przy użyciu folii stretch maszynowej ?

Żeby udzielić Państwu pełnej odpowiedzi na powyższe pytanie, wymaga to przeprowadzenia dokładniej analizy aktualnego stopnia zabezpieczenia ładunku na Państwa zakładzie, z uwzględnieniem między innymi zaplecza maszynowego i dokładnej specyfiki ładunku.

 

Kwestia odpowiedniego zabezpieczenia ładunku jest niezwykle ważna, ponieważ:

– zapobiega incydentom bezpieczeństwa i wypadkom z udziałem osób biorących udział w łańcuchu transportowym ładunku,

– odpowiednie zabezpieczenie ładunku zapobiega jego uszkodzeniu/zniszczeniu w transporcie, tak więc minimalizuje ryzyko powstania opóźnień w dostawach czy znacznych szkód ekonomicznych,

– zabezpieczenie ładunku przy pomocy folii przyjaznych dla środowiska na przykład folii z linii Manunature® minimalizuje wpływ odpadu opakowaniowego na środowisko,

– właściwe zabezpieczenie ładunku pozwala chronić towar przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych jak opady czy promieniowanie UV,

– zabezpieczenie ładunku przy użyciu prawidłowo dobranej folii stretch pozwoli Państwu osiągnąć również korzyść ekonomiczną w kwotach wydawanych na zakup folii, często przekraczającą 30% w stosunku do rozwiązania bazowego!!!

 

Żeby zabezpieczyć ładunek w sposób pewny i prawidłowy, zgodny z najlepszymi standardami i wytycznymi w tym zakresie,  należy wykonać dokładną analizę, na którą składa się kilka etapów.

 

Podstawą jest tutaj analiza wstępna, którą specjalista Manuli Ekobal Sp. o.o. wykonuje po oględzinach na Państwa zakładzie/magazynie.

 

Po pierwsze, należy określić stan wyjściowy, czyli:

– jakimi owijarkami dysponuje Klient,

– jakie rodzaje głowic wstępnego rozciągu w tych głowicach się znajdują i w jakim są one stanie technicznym,

– jaki ładunek ma być zabezpieczany (rodzaj, waga, wymiary, sposób ułożenia na palecie, wrażliwość na odkształcenia i wszelkie inne niestandardowe parametry),

– jaka ma być liczba palet zabezpieczanych na godzinę,

– w jakich warunkach termicznych ładunek jest zabezpieczany,

– w jakich warunkach termicznych zabezpieczony ładunek będzie przechowywany i transportowany,

– czy ładunek ma być również przechowywany na zewnątrz, co naraża go na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych jak opady i promieniowanie UV,

– ile folii jest aktualnie zużywane na zabezpieczanie palety z ładunkiem i jaki jest tego koszt (koszt jednostkowy zabezpieczenia palety),

– wykonywane są także pomiary sił stabilizujących generowanych na ładunek  przez folię stretch używaną aktualnie przez Klienta.

 

Na tej podstawie, specjalista Manuli Ekobal Sp. z o.o. dokonuje analizy wyjściowej aktualnego stopnia zabezpieczenia palety u Klienta i jego kosztów.

 

Podczas przeprowadzania pomiarów sił stabilizujących ładunek na palecie wykorzystywane jest mobilne urządzenie FEF-200 ESTL, które generuje między innymi dokładne odczyty sił oddziałujących na ładunek od dołu do góry palety.

 

Analiza jest przeprowadzana według metodologii MEWA, czyli Manuli Ekobal Wrapping Analisis – autorskiego systemu analizy bezpieczeństwa owiniętego folią stretch ładunku, opracowanego przez spółkę Manuli Ekobal.

 

Po zebraniu tych danych, czyli wyników stanu aktualnego zabezpieczenia  ładunku z uwzględnieniem parku maszynowego Klienta i rodzaju ładunku oraz dodatkowych wymagań Klienta np. w kwestiach wpływu folii na środowisko, specjalista Manuli Ekobal przygotowuję listę proponowanych zaleceń i zmian.

 

Lista ta obejmuje – w zależności od sytuacji wyjściowej:

– propozycje zmian ustawień owijarki folii stretch,

– propozycję zastosowania innej niż do tej pory folii stretch (np. cienkiej, folii o wyższym wstępnym rozciągu, folii odporniejszej na przebicie, folii z dodatkiem regranulatu, folii z dodatkiem metalocenu i.t.p.),

– zalecenia odnośnie serwisu głowic wstępnego rozciągu (w razie takiej potrzeby),

– zalecenia odnośnie innego ułożenia/ustawienia ładunku na palecie,

– inne, w zależności od charakterystyki  zabezpieczanego ładunku i specyficznych wymagań Klienta.

 

Kolejnym etapem, po zapoznaniu się przez Klienta oceną aktualnego stanu zabezpieczenia ładunku i proponowanych zmian/zaleceń, jest praktyczne przetestowanie i wdrożenie zaproponowanych rozwiązań na zakładzie/magazynie Klienta.

 

Na tym etapie odbywają się testy praktyczne  proponowanych rozwiązań.

 

Wyniki tych testów oceniane są na bieżąco, a po uzyskaniu optymalnego pod względem zabezpieczenia ładunku i jego kosztu rozwiązania, wyniki te zostają zapisane i następnie są opracowywane przez specjalistę Manuli Ekobal Sp. z o.o.

 

Klient po wszystkim otrzymuje pełny, gotowy raport, zawierający opis i pomiary stopnia zabezpieczenia ładunku na palecie zastany przez specjalistę Manuli Ekobal Sp. z o.o. na wizycie początkowej, listę proponowanych zmian i zaleceń oraz realne wyniki przetestowanych zmian.

 

Dodatkowo Manuli Ekobal Sp. z o.o. dołącza do tego analizę ekonomiczna, w której jest jasno określone, ile Klient może zaoszczędzić przy zastosowaniu testowanych rozwiązań.  Z wieloletniego doświadczenia przy testowaniu i praktycznym wdrażaniu rozwiązań z zakresu pakowania, w zdecydowanej większości przypadków Klienci osiągają korzyść w postaci oszczędności na poziomie 30 % lub więcej w wydatkach na zakup folii stretch.

 

Jak wspomniano wyżej, analiza stopnia zabezpieczenia ładunku odbywa się według metodologii MEWA, czyli Manuli Ekobal Wrapping Analisis – autorskiego systemu analizy zabezpieczenia ładunku Manuli Ekobal Sp. z o.o.

 

Przy wykonywaniu pomiarów wykorzystywane jest między innymi mobilne urządzenie FEF-200 ESTL, co zapewnia dane bardzo dokładne, możliwość ich przedstawienia w formie graficznej oraz przede wszystkim ich bezbłędność.

 

Specjaliści Manuli Ekobal Sp. z o.o. dysponują natomiast wiedzą z zakresu najnowszych standardów dotyczących właściwego zabezpieczania ładunku, co jest potwierdzone obecnością spółki Manuli Ekobal w Europejskim Stowarzyszeniu Bezpiecznej Logistyki – EUMOS z siedzibą w Brukseli.

 

Cały proces opisany wyżej możemy przeprowadzić wspólnie z Państwem, na Państwa zakładzie, w dogodnym dla Państwa czasie i BEZPŁATNIE.

 

Zapraszamy więc do kontaktu z Manuli Ekobal Sp. z o.o., celem oceny aktualnie stosowanych rozwiązań i sprawdzenia możliwości ewentualnych korekt w sposobie owiania palety z ładunkiem, które poprawią jego zabezpieczenie oraz zmniejsza realnie koszty zapakowania palety.