Notice: A non well formed numeric value encountered in /manuliekobal/wp-content/plugins/js-css-script-optimizer/js-css-script-optimizer.php on line 506

Produkty

OMS pozioma 06

Automatyczna wiązarka pozioma serii 06 RP

Automatyczna wiązarka pozioma serii 06 RP przeznaczona jest do wielokrotnego wiązania poziomego ładunków, przy użyciu termozgrzewalnych taśm polipropylenowych (PP) lub poliestrowych (PET). Konstrukcja nośna oparta jest na metalowych elementach spawanych, które stanowią podstawę dla pozostałych elementów wiązarki.

Specyfikacja Galeria

Automatyczna wiązarka pozioma serii 06 RP

Urządzenie jest wyposażone w dowolną głowicę wiążącą z serii TR.

Głowica wiążącą TR odpowiedzialna jest za wykonanie następujących operacji:

– wstrzeliwanie taśmy do prowadnicy (wokół ładunku);

– wyciąganie nadmiaru taśmy;

– naprężenia taśmy;

– zgrzewanie taśmy;

– odcinanie taśmy.

 

Dopasowanie typu głowicy TR zależy od rodzaju ładunku, rozmiaru używanej taśmy oraz od niezbędnej siły wiązania warunkującej stabilizację ładunku podczas składowania i transportu. Naprężenie taśmy jest regulowane z panelu sterowania.

 

Głowice TR występują w następującym typoszeregu: TR14, TR14HD, TR19, TR20. Różnice dotyczą niezbędnej siły naprężania i rozmiaru obsługiwanej taśmy PP lub PET.

Od 2018 roku dotychczasowa seria głowic TR została zmieniona i zastąpiona wykonaniem modułowym, które usprawnia prace serwisowe i skraca czas przestojów naprawczych. Oznaczenia modułowych głowic wiążących TR są następujące: TR1400, TR1400HD, TR1800, TR2000.

Prowadnica taśmy opasująca paletę z ładunkiem wykonana jest z niezależnie uchylnych sekcji, dzięki czemu położenie taśmy na ładunku jest bardzo dokładne. Podczas naciągania taśmy
głowica TR wykonuje kompensacyjny ruch powrotny – przeciwny do kierunku naciągania taśmy. Zapewnia to zbieranie luzu taśmy ze wszystkich narożników ładunku i jej równomierne naprężenie.

Maszyna zaopatrzona jest w podajnik taśmy z systemem elektromagnetycznego hamulca zabezpieczającego taśmę przed niepożądanym zrywaniem, zsuwaniem i odwijaniem się taśmy. Dodatkowo podajnik jest wyposażony w kompensator umożliwiający poprawne odwijanie taśmy z rolki.